Håndværkernes Golfklub

Kun for medlemmer

Som medlem af Haandværkerforeningens golfklub kan du logge på og se information om arrangementer m.m.

Nyheder

Velkommen til Golferne’s hjemmeside

Golfafdelingen er en forholdsvis ny blandt Haandværkerforeningens klubber. Den blev stiftet i år 2000 og har hurtigt opnået en betydelig størrelse i medlemstal og aktivitetsniveau.

Golfafdelingen er en forholdsvis ny blandt Haandværkerforeningens klubber. Den blev stiftet i år 2000 og har hurtigt opnået en betydelig størrelse i medlemstal og aktivitetsniveau.

Klubben optager kun medlemmer af Haandværkerforeningen. Medlemmerne skal samtidigt være medlemmer af en dansk golfklub under DGU.

Klubbens formål er at udøve socialt samvær mellem medlemmerne og eventuelle gæster i forbindelse med udøvelse af golfsporten. Golf bliver arrangeret på forskellige baner i Danmark og i udlandet.

Hvert år på klubbens ordinære generalforsamling bliver fremlagt aktivitetsprogram for året. Dette program indeholder sædvanligvis en rejse til udlandet i begyndelsen og i slutningen af kalenderåret. Disse rejser er fra 8 dages varighed og til 14 dages varighed. På rejserne arrangeres golfrunder (turnering) og sightseeing. Der lægges udover selve golfen vægt på det sociale samvær på disse rejser.

Aktivitetsprogrammet byder herudover på mulighed for deltagelse i en dags golf arrangementer på baner i fornuftig rejseafstand fra København. Der er også tradition for afholdelse af pinsematch over 2 dage med ophold på hotel Munkebjerg. Den sidste torsdag i hver måned i golfsæsonen afholdes månedsmatch på Hørsholm golfbane, hvor alle medlemmer kan møde op.

Til klubbens sociale arrangementer med gallafesten i februar og generalforsamlingen i april måned er der sædvanligvis stor deltagelse.